Futoška pijaca

Jevrejska 42 , Novi Sad

Broj telefona: 021 66 16 742

E-mail: futoskapijaca@nstrznica.co.rs

Website /

Oformljena na ovoj lokaciji početkom XX veka, Futoška pijaca jedna je od najposećenijih pijaca i najbolje snabdevenih poljoprivrednim proizvodima i raznovrsnom mešovitim robom.

Na površini od 5.000 m2 smešteno je preko 380 prodajnih mesta, 46 poslovna prostora i zatvorena hala sa rashladnim vitrinama za prodaju mlečnih proizvoda, svežeg živinskog mesa i testenina sa 38 rashladnih vitrina.

Kako se Futoška pijaca izgledom svakako nije uklapala u urbanistički sve uređeniju okolinu, rukovodstvo JKP "Tržnica" je u dogovoru sa Gradom donelo odluku da se jedna od najstarijih i najposećenijih novosadskih pijaca, izgledom prilagodi novom poslovnom centru Novog Sada.

Tako je krajem 2007. godine spoljni izgled Futoške pijace potpuno preuređen. Umesto do tada postojećih montažnih objekata duž Bulevara oslobođenja izgrađeni su novi, uniformnog izgleda i u istoj regulacionoj liniji. Pored toga jedinstvenim krovom pokriveni su kako pomenuti tako i postojeći poslovni prostori duž Jevrejske ulice, a između ova dva niza objekata nalaze se natkriveni ulazi u Futošku pijacu.

*Tekst i fotografija preuzeti sa sajta: www.nstrznica.co.rs