Osiguranje lekara od profesionalne odgovornosti neće smanjiti njihovu krivičnu odgovornost?

Osiguranje lekara od profesionalne odgovornosti neće smanjiti njihovu…

Aparat za zračenje ponovo u kvaru

Aparat za zračenje ponovo u kvaru

Dom zdravlja: Lekarima broje "višak" uputa za ultrazvuk i rendgen

Dom zdravlja: Lekarima broje "višak" uputa za ultrazvuk i rendgen