Zabrana solarijuma za mlađe od 18 godina

Zabrana solarijuma za mlađe od 18 godina