Magdalena Lupi Alvir, direktorka Gradskog kazališta lutaka Rijeka: Postali smo žrtve ubrzanja sveta

Magdalena Lupi Alvir, direktorka Gradskog kazališta lutaka Rijeka:…