Sto miliona dinara manje nego lane za održavanje objekata putne privrede

Sto miliona dinara manje nego lane za održavanje objekata putne…