Latinka Perović: Istorija mora biti razdvojena od politike i banalizacije

Latinka Perović: Istorija mora biti razdvojena od politike i…