VIŠI SUD: Devet godina zatvora za ubistvo sustanara u Gospođincima

VIŠI SUD: Devet godina zatvora za ubistvo sustanara u Gospođincima

KONAČNO: Presuda za duplu prodaju stanova donesena nakon postupka dugog 11 godina

KONAČNO: Presuda za duplu prodaju stanova donesena nakon postupka…

VIŠI SUD: Odloženo suđenje za duplu prodaju stanova

VIŠI SUD: Odloženo suđenje za duplu prodaju stanova