Alkohol štetniji od heroina, kreka, duvana...

Alkohol štetniji od heroina, kreka, duvana...

Trećina žena je u opasnosti od nastanka hiperpigmentacije

Trećina žena je u opasnosti od nastanka hiperpigmentacije

Parfemi i toaletne vode puni hemikalija i štetni po zdravlje

Parfemi i toaletne vode puni hemikalija i štetni po zdravlje

Štetnost pasivnog pušenja godinama preuveličavana

Štetnost pasivnog pušenja godinama preuveličavana