Homeopata dr Lazar Trifunović: Homeopatija nije svemoguća, ali može da pomogne u mnogim slučajevima

Homeopata dr Lazar Trifunović: Homeopatija nije svemoguća, ali može da pomogne u mnogim slučajevima

Otkrivamo vam zašto se ovom metodom leči više od 300 miliona ljudi, a među njima i engleska kraljevska porodica.

Homeopatija, kao zaseban medicinski sistem, predmet je interesovanja mnogih, kako u Srbiji tako i u celom svetu. Mišljenja su različita, a o ovoj vrsti lečenja dr Lazar Trifunović – kao jedini homeopata u Srbiji koji je završio homeopatski fakultet (Vestminster univerzitet, London) – objašnjava zašto je odlučio da se bavi homeopatijom, te ko sve može homeopatama da se obrati za pomoć.

Doktor Trifunović rođen je 1968. godine u Novom Sadu, u lekarskoj porodici. Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Novom Sadu provodi godinu dana u Indiji, gde se prvi put upoznaje sa homeopatijom i drugim vidovima komplementarnih medicina poput ajurvede, joge i sida medicine. Posle boravka u Indiji provodi godinu dana putujući po Africi. Nakon toga odlazi u Veliku Britaniju, u kojoj je, pored Indije i SAD, homeopatska praksa najrazvijenija, te upisuje studije Homeopatije na Vestminster univerzitetu u Londonu.Šta je homeopatija ?

- Homeopatija je kompletan, zaseban medicinski sistem koji se razlikuje od klasične medicine na prvom mestu po tome kako vidi čoveka. Dok klasična medicina u prvi plan stavlja čovekovo fizičko telo, homeopatija tvrdi da je čovek energija koja se naziva VITALNA (ŽIVOTNA) SILA i manifestuje se na tri načina – kao misli, osećanja i fizičko telo. Ovakvo poimanje čoveka ne srećemo samo u homeopatiji, nego u svim holističkim medicinskim sistemima, kao što su ajurveda (indijska medicina), kineska medicina, sida medicinski sistem, tibetanska medicina… Viđenjem čoveka kao energije, homeopatija ne negira shvatanja klasične medicine, nego ih nasuprot tome dopunjuje, zalazeći u oblasti živog bića koje su klasičnoj medicini nepoznate. Homeopatija i klasična medicina su komplementarni medicinski sistemi (complementarius na latinskom znači dopunski, koji dopunjuje).

 

Viđenjem čoveka kao energije, homeopatija ne negira shvatanja klasične medicine, nego ih dopunjuje

 

Vi ste jedini homeopata u Srbiji koji je završio homeopatski fakultet, otkud interesovanje za takvom vrstom izučavanja?

- Kada sam završio Medicinski fakultet, bio sam u tako lošem psihičkom stanju da je to teško i opisati. Klasična medicina niti je nudila bilo kakva objašnjenja, niti rešenja, i ne da nije obećavala u mom slučaju, nego nije davala nikakve nade. Naravno, nisam ja jedina osoba koja je kroz tako nešto prošla. Kad-tad, svi se mi suočavamo sa različitim životnim krizama. Mene je ta kriza naterala da krenem da putujem po planeti Zemlji. Razlog mojih putovanja je bio da saznam kako se sve ljudi leče. Jednostavno sam krenuo da sebi nađem leka. To me je, između ostalog, dovelo i do homeopatije koju sam naknadno studirao u Londonu na Vestminster Univerzitetu. U knjizi " JA ili ja, ko sam ja?" sam pisao o mojim putovanjima, istraživanjima i saznanjima. 


Sa kojim oboljenjima ljudi mogu da se jave homeopati?

- Homeopatija može da leči sve zdravstvene probleme koji se mogu javiti kod čoveka. To, naravno, ne znači da će sve i izlečiti, jer kao ni jedan drugi medicinski sistem ni homeopatija nije svemoguća. Homeopatija ne leči bolest u klasičnom smislu reči, nego poremećenu energiju čija je ta bolest samo manifestacija, a da li će se energija izbalansirati i da li će doći do ozdravljenja zavisi od mnogo faktora. Na prvom mestu to je konstitucija samog čoveka, njegova nasleđena i stečena predispozicija za bolesti, uslovi pod kojima živi, tj. da li postoje održavajući faktori bolesti... Drugim rečima, da li će se neko izlečiti zavisi više od samog bolesnika nego od bolesti od koje boluje. 

 

Kao ni jedan drugi medicinski sistem – ni homeopatija nije svemoguća

 

- Ako nam je u potpunosti poznata homeopatska filozofija shvatićemo da je pitanje “da li homeopatija leči neku određenu bolest” pogrešno formulisano, tj. nema smisla, jer homeopatija ne leči bolest nego čoveka. Preciznija prognoza se ipak može dati, ali tek nakon što se vidi kakvi su efekti prvog leka. Pravilna interpretacija promena nakon prvog leka je od značaja za prognozu u homeopatiji koliko i dijagnoza u klasičnoj medicini. 


Ima li razlike između homeopatije i klasične medicine i koje su?

- Klasična medicina se zasniva na kartezijansko-njutnovskoj paradigmi i kao takva ne prepoznaje delove čovekovog bića, koji se ne mogu percipirati putem naših pet čula, odnosno one koji su nevidljivi za nas. Bez obzira na to, u klasičnoj medicini se sve više priča o psihosomatskim bolestima, odnosno bolestima čiji se uzrok nalazi u psihi, iako su joj mehanizmi psihe, koji dovode do bolesti, nepoznati. U toj nepoznanici se upravo i krije ograničenje klasične medicine. Ona se bavi samo fizičkim telom, ali ne i drugim delovima čovekovog bića – energetskim telom (uprošćeno rečeno) ili vitalnom silom, kako se to u homeopatiji zove. U toj oblasti bića, koje ona prepoznaje i prihvata, klasična medicina pokazuje dobre rezultate. Međutim, koliko god oni bili dobri, oni su istovremeno nepotpuni i nestabilni, a slika nejasna, jer nedostaju neki delovi mozaika.

 
U  nepoznavanju mehanizama psihe krije se ograničenje klasične medicine


- Sa druge strane, komplementarni medicinski sistemi, među kojima je i homeopatija, prepoznaju delove čoveka koji se ne mogu percipirati našim čulima. Oni na taj način dopunjuju znanje klasične medicine. Potpuno shvatanje čovekovog bića, zdravlja, bolesti i lečenja može se dostići samo širenjem vidika na dobrom temelju klasične medicine. Klasična medicina zasnovana na kartezijansko-njutnovskoj paradigmi, kao i cela ta paradigma, predstavlja veoma značajan stepenik u razvoju nauke, ali ne i cilj koji je dostignut i iza kojeg se ne nalazi više ništa.


Kako izgleda homeopatski pregled i šta on podrazumeva?

- Pri homeopatskom pregledu, odnosno konsultaciji, razlikujemo prvu konsultaciju i kontrole. Prva konsultacija je razgovor u kome pacijent prvo izloži sve svoje zdravstvene probleme, kako fizičke tako i psihičke, zatim se prođe kroz fizičko telo, pričom od glave do pete, da se utvrdi da li postoji još nešto što je van balansa. Nakon toga se dosta priča o samom pacijentu, po narodnom principu  “sve dolazi iz glave”, na osnovu čega se sklapa mentalno- emotivna slika pacijenta, tj. utvrđuje njegovo psihičko stanje. Po potrebi se radi i odgovarajući fizički pregled pacijenta. Na osnovu svega ovoga dobija se tzv. totalitet simptoma, odnosno kompletna slika zdravstvenog stanja čoveka. Upravo ovakav pristup se naziva holističkim, pošto se čovek posmatra kao celina.


- Dok se obraća pažnja na delove gde su promene uočljive, ne zanemaruju se delovi tela i psihe na kojima se u datom trenutku ne mogu uočiti nikakve promene, ili se čini da su promene na njima nepovezane sa osnovnim problemom čoveka. Tek na osnovu celokupne slike i uz dijagnozu može se odrediti odgovarajuća terapija, a ne samo na osnovu dijagnoze kako je to slučaj u klasičnoj medicini. Na kontroli se utvrđuje šta se dešavalo nakon uzimanja leka, kakve su promene, šta je novo, šta je i koliko bolje ili gore, odnosno utvrđuje se kako je pacijent odreagovao na lek. Pravilna interpretacija promena nakon prvog leka je od presudnog značaja za dalji tok lečenja.


Možete li reći nešto o homeopatskim lekovima ? 

- Homeopatski lekovi su energetski lekovi i svi su prirodnog porekla, najčešće biljnog, životinjskog ili mineralnog. Oni u sebi nose energiju, a ne materiju, i rade na principu interferencije (spajanja) energija, a ne na principu biohemijskih reakcija, kao što je slučaj sa klasičnim lekovima. Homeopatski lekovi se proizvode u homeopatskim apotekama. Odgovarajući (pravilno izabran) homeopatski lek nema štetnih nuzefekata kao što to može biti slučaj sa klasičnim lekom, ali treba znati da neodgovarajući (pogrešno izabran) homeopatski lek može naškoditi čoveku, ukoliko je on prijemčiv za njega.

 

Homeopatski lekovi u sebi nose energiju, a ne materiju

 

- Sa druge strane, homeopatski lekovi imaju pozitivne nuzefekte, a to su bolji imunitet, povećana energija, veća psihička stabilnost, kao i određene pozitivne mentalne promene u samoj ličnosti. Pomenute pozitivne promene se ne mogu osetiti preko noći, s obzirom na to da homeopatija nije “instant lečenje”, nego je za proces ozdravljenja potrebno znatnije vreme, pošto se radi o dubinskim promenama koje se odvijaju unutar našeg bića. Ovo će nam biti jasnije ako uzmemo u obzir i to da naše trenutno zdravstveno stanje ne predstavlja rezultat ovog dana, niti protekle nedelje, nego svih godina našeg života.


Ko može da se bavi homeopatijom?

- Homeopatijom može da se bavi svako ko završi odgovarajuće škole. Na prvom mestu je potrebno poznavanje klasične medicine u istoj meri koliko su sa njom upoznati i klasični lekari. Da budemo jasni, bez toga je nemoguće baviti se homeopatijom kako treba. To bi trebala da bude osnova svakog ko želi da se bavi homeopatijom, na koju se dalje moraju nadograditi znanja iz energetske medicine. S obzirom na razvoj kvantne fizike preko koje se može objasniti princip delovanja homeopatije, danas su takva znanja dostupna. Svako ko se bavi homeopatijom ozbiljno, morao bi imati bar najosnovnije poznavanje kvantne mehanike. Na kraju i ono što je najbitnije, a to je poznavanje same homeopatije što podrazumeva filozofiju i teoriju homeopatije, poznavanje homeopatskih lekova i homeopatsku kliničku praksu.

 

Bez poznavanja klasične medicine, nemoguće je baviti se homeopatijom kako treba

 

- Veoma je nepoželjno da se homeopatijom bavi neko ko nema klasično medicinsko znanje, a poznavanje homeopatije mu se zasniva na nejasnim i zamagljenim idejma koje se mogu steći na raznim kratkim kursevima koji su danas dostupni širom sveta. To stvara veoma lošu sliku o homeopatiji i dobru podlogu za negativnu kampanju koja se vodi protiv homeopatije u mnogim zemljama.

 

OGROMNA POPULARNOST U INDIJI: “Homeopatija je rasprostranjena po svim kontinentima. Veoma je zastupljena u Engleskoj i Americi bez obzira na snažne kampanje koje se vode protiv homeopatije u ovim zemljama. U Nemačkoj, odakle i potiče, je, naravno, razvijena, a inače je rasprostranjena po celoj Evropi. Veoma je popularna i u Južnoj Americi i Australiji. Koliko je zastupljena u Indiji govori i podatak da je na Svetskom homeopatskom kongresu održanom 2011. godine u Nju Delhiju prisustvovalo oko 2.200 homeopata, dok je uobičajena posećenost na Kongresima od 400 do 600. Takva popularnost homeopatije u Indiji je verovatno posledica toga što je tamo normalno shvatanje da čovek nije samo fizičko telo, nego mnogo više od toga”, kaže dr Trifunović.


Ima li situacija u kojima homeopatija ne može pomoći ?

Naravno. Već sam spomenuo da savršeni medicinski sistem ne postoji. Ako se upustimo u dublje proučavanje zdavlja i bolesti sa filozofske tačke gledišta, da tako to formulišem, biće nam i jasno zašto je to tako. Ono što je danas trend u svetu je integrativna medicina, koja podrazumeva da se na osnovu stanja u kom se nalazi pacijent odredi šta bi bio najpoželjniji način lečenja, odnosno na koji će način pacijent najbrže, najbezbolnije i najlakše doći do izlečenja. To je i logično ako je centar lečenja čovek, a cilj njegovo izlečenje, zar ne?

 

Zbog stresnog i ubrzanog načina života dosta ljudi je danas "van balansa"

 

 Zbog kakvih problema se vama ljudi javljaju za pomoć?

- Zbog svih mogućih fizičkih i psihičkih problema, počevši od takozvanog konstitucionalnog lečenja pa do najtežih problema tipa psihoze i karcinomi sa kojima, moram reći, nikada nisam imao uspeha u svojoj praksi. Konstitucionalno lečenje podrazumeva homeopatsko lečenje, gde sa tačke klasične medicine ne postoje bolesti niti je postavljena dijagnoza. Međutim, zbog stresnog i ubrzanog načina života koji se danas vodi dosta ljudi je “van balansa” što se manifestuje raznoraznim smetnjama koje utiču na kvalitet života (nervoza, nemogućnost opuštanja i uživanja u životu, preterane brige, nemiri, problemi sa koncentracijom, snom, bezvoljnost, smanjen nivo energije…). Homeopatija tu može da pomogne, ali da bi se došlo do stabilnog stanja obično su potrebne i promene životnog stila. Često mi se javljaju i ljudi sa neuobičajenim problemima za koje ne postoji dijagnoza u klasičnoj medicini i nema rešenja. Kako u homeopatiji sama dijagnoza nije od presudnog značaja za terapiju, ovakva stanja je moguće lečiti homeopatijom.Koliko stres i savremen način života utiče na zdravlje ljudi ?

- O tome bi se mogla napisati knjiga, ali da pomenemo najosnovnije. Preveliki pritisci i zahtevi sa svih strana koje nam nameće moderan način života dovode do produženog i pojačanog lučenja hormona stresa (kortizola, adrenalina, noradrenalina). Ovi hormoni nas stavljaju u stanje fight-or-flight (bori se ili beži) što je fiziološka reakcija organizma u opasnim situacijama i služi za preživljavanje. Kratkotrajno stanje fight-or-flight nam spasava život, ali ako je ovo stanje produženo ono postaje izuzetno štetno za organizam i direktno narušava naše zdravlje.

 

Koje bi ste savete uputili ljudima koji zbog savremenog načina života sve više zanemaruju svoje zdravlje? 

- Moramo imati odgovarajući životni stil ukoliko želimo da ostanemo zdravi u ovom ubrzanom i zahtevnom vremenu. Moramo da napravimo balans između stresnih aktivnosti koje dovode do lučenja hormona stresa i aktivnosti koje dovode do lučenja hormona sreće (oksitocin, endorfin, dopamin, serotonion) koji nas dovode do stanja opuštenosti, sreće i zadovoljstva. U takvom stanju se aktivira proces samoizlečenja, koji ima blagotvorno dejstvo na nas organizam i direktno utiče na naše zdravlje u pozitivnom smislu. Povećano lučenje hormona sreće se postiže kroz aktivnosti kao što su sport i rekreacija, opuštanje, meditacija, molitva, energetska vežbanja poput joge, taji čia, či gonga, kao i okretanje nama samima, radom na sebi i duhovnim razvojem.


Kakav je vaš komentar na predrasude koje postoje u vezi sa homeopatijom?

- Skeptika po pitanju bilo koje nove ideje je oduvek bilo i uvek će ih biti. To nije ništa novo. Međutim, homeopatija i nije baš nova ideja pošto postoji preko 200 godina. Kako je mogla toliko dugo opstati i to sa tendencijom razvoja za svo to vreme bez obzira na stalne kampanje protiv nje od strane farmaceutske industrije? Zašto je preko 300 miliona ljudi danas odabralo da se leči homeopatijom? Kako to da neki od najmoćnijih i najbogatijih ljudi danas biraju da se leče homeopatijom? Da navedem samo primer engleske kraljevske porodice. Jasno je da su to ljudi kojima je dostupno sve najbolje što danas postoji. Eto, o svemu ovome može svako da razmisli. No, sasvim je uredu biti skeptik, čak je i poželjno. Na taj način nećemo slepo prihvatati sve ideje, koje mogu, ali i ne moraju biti dobre. Sve treba ispitati, ali treba ispitati na pravi način. Jedini način na koji su do sada ispitivani homeopatski lekovi su standardna klinička ispitivanja kojima se ispituje delovanje klasičnih lekova. Kako sam već napomenuo homeopatski lekovi deluju na skroz drugačiji način i oblast njihovog delovanja nije poznata klasičnoj medicini, ali je poznata kvantnoj fizici. Da bi se dokazalo dejstvo homeopatskih lekova potreban je novi model ispitivanja zasnovan na principima kvantne mehanike. Upravo o tome i piše jedan od vodećih svetskih kvantnih fizičara Amit Goswami u knjizi The Qantum Doctor (nije mi poznato da postoji srpski prevod). Hajde da napravim jednu paralelu. Ako bi hteli da izmerimo razdaljinu između Novog Sada i Beograda u Celzijusovim stepenima nakon više merenja, pošto ne bi mogli nista da izmerimo, došli bi do zaključka da nema razdaljine izmađu ova dva grada. Da li je to tačno? Naravno da nije, samo smo koristili pogrešan metod za merenje razdaljine.

Da bi se dokazalo dejstvo homeopatskih lekova potreban je model ispitivanja zasnovan na principima kvantne mehanike


- Tvrdnje da homeopatija nije ništa više od placebo efekta padaju u vodu i bez kvantne fizike ako se  zna da homeopatija ima dobre rezultate u lečenju beba. Bebi ako date lek, ona neće imati svest o tome da je dobla lek pa će je zbog toga biti bolje. Još bolji primer je primena homeopatije u veterini. Poznato je da homeopatija pokazuje izuzetne rezultate u veterini. Da li pas, mačka, konj… mogu znati da su dobili lek pa će im zbog toga biti bolje?Razgovarala:
Slađana Aničić
Foto: privatna arhiva doktora Lazara Trifunovića, Pixabay, Freeimages.com

Oceni vest:
23
27

* Sva polja su obavezna (Preostalo 500 karaktera)

Pošalji fotografiju uz komentar (do 2MB)
 • Marija

  pre 1824 dana i 16 sati

  Molim Vas neki kontakt od dr.Trifunovica.
  Hvala

  Oceni komentar:
  10
  15
 • Milan

  pre 1824 dana i 11 sati

  Homeopatija je čista prevara. Pitajte bilo kojeg ozbiljnog i stručnog lekara.

  Oceni komentar:
  58
  14
 • Nomad

  pre 1824 dana i 10 sati

  Iz ličnog iskustva: homeopatija radi. Kod moje dece H je rešila alergije, a kod mene uroloske probleme. Ako bih ja i možda mogao biti pod placebo efektom, klinci - ne, ne kapiraju... Imam takodje sreću jer nas leči doktorica koja je usavršila homeopatiju. I nema više antibiotika!☺

  Oceni komentar:
  11
  44
 • Novosađanka

  pre 1824 dana i 1 sat

  Kod doktora Trifunovića lista čekanja je minimum godinu dana, ja pokušala, ali ne mogu toliko da čekam.

  Oceni komentar:
  5
  16
 • Petrovic

  pre 1821 dan i 22 sata

  NIste li primetili da se naprasno radjaju novi i novi life koucevi, treneri, motivacioni govornici..besposlicari... placate ih da vam pricaju sta zelite da cujete pritom sminkajuci sve, a realnost guraju pod tepih, ne bi li jednog dana vi, tako "doterani" pukli, potiskujuci sve te emocije proteklih godina, misleci da vam je krenulo.. Ne kazem,,.ima ih, koji se bave sa tim.. ali ako uzmete privatan zivot jednog KOUCA, totalno se suprostavlja prici i predavanju.. obico zive na visokoj nozi, sujetni su, omalovazavaju druge.... znam licno..

  Oceni komentar:
  19
  15
 • Gojkjo Bubalo

  pre 1529 dana i 15 sati

  Postovani,
  Kako mogu da zakazem prvi pregled kod dr. Trifunovica.
  Unapred Hvala.

  Oceni komentar:
  6
  10
 • MILENA

  pre 1445 dana i 19 sati

  Interesuje me kako se može doci do doktora.

  Oceni komentar:
  6
  7
 • Georg

  pre 1366 dana i 19 sati

  Ako neko veruje ovim glupostima onda je i on idiot kao ovaj "doktor" !!!

  Oceni komentar:
  30
  3
 • Zoran Cuic

  pre 1342 dana i 9 sati

  Koliko kosta kod doktora Lazara Trifunovica pregled homeopatski i snimanje zaboravio sam kako se zove i adresa gde je pregled

  Oceni komentar:
  4
  10
 • Vladimir

  pre 1201 dan i 13 sati

  Nije laž!Moja koleginica je počela da se leči homopatskim lekovima i kaže da joj je mnogo bolje nego dok je pila antidepresive i drugo.Ja sam isto otišao po njenoj preporuci pa trebam da počnem da korisim homopatski lek!Klasična medicina nezna šta mi je a rezuleti i snimci uredu a ja se mučim i kukam već godinu dana!Lekari sležu ramenima i neznaju šta mi je!Tako dragi gospodine pustite lekare i stručnjake šta pričaju!Oni ništa ne priznaju sem njihovog!Tako da Homopatija NIJE LAŽ!!!Ne kažem da klasična medicina ne pomaže u nekim bolestima ali znam ljude koji se leče preko 35 godina i piju šaku lekova i nije im bolje uključujići i moju majku pije lekove za živce i opet joj nije bolje.Mogao bih još o tome da pišem ali neću da opterećujem vas!

  Oceni komentar:
  5
  18
 • Olivera

  pre 1108 dana i 1 sat

  Poštovani,
  Interesuje me povratna informacija za suzbijanje nervoze, napetosti i nedostatka paznje kod dece. Naime dete je peti razred i sve vise ima problema kod koncentracije, stabilnog ponašanja za taj uzrast sto u skoli sto kod kuce. Dolazi do nagomilavanja nervoze i besa.. Sto psiholozi konstatuju kao nesto sto se ne ume da kalkulise. I postaje nervozan. Molim Vas za informaciju oko lečenja homeopatijom. Hvala

  Oceni komentar:
  1
  11
 • Zorana

  pre 780 dana i 8 sati

  Za Oliveru...
  Pronadjite dobrog homeopaty I on ce Vam pomoci. Zivim u Sidneju I ovde je sasvim normalno da vas lekar opste prakse, kad ne zna vise kako da vam pomogne, posalje homeopati.

  Takodje, bila sam u Indiji I tamo je sasvim normalno leciti se homeopatijom. Samo u Srbiji se sprdaju sa njom.

  Oceni komentar:
  0
  17
 • Zorana

  pre 780 dana i 8 sati

  Za Petrovic....
  Kakve veze ima lajf koc sa homeopatijom? O cemu vi to? Da bi se bavio homeopatijom moras zavrsiti fakultet u Engleskoj, USA ili Indiji, zemljama gde je to u praksi.

  Oceni komentar:
  4
  10
 • Gordana

  pre 674 dana i 13 sati

  Dobro vece,

  Molim Vas da mi posaljete broj telefona na koji mogu da Vas kontaktiram.

  Pozdrav,
  Gordana

  Oceni komentar:
  3
  3
 • Goga

  pre 668 dana i 13 sati

  Volela bih ako je ikako moguce da stupim u kontakt sa doktorom

  Oceni komentar:
  4
  4
 • Dora

  pre 668 dana i 12 sati

  http://www.homeopatija-agora.com/

  Oceni komentar:
  1
  3
 • Novosadjanka

  pre 668 dana i 23 minuta

  Razočaraću vas, ali zvala sam jednom i lista čekanja za prvu posetu doktoru je bar godinu dana. Odustala... Ko može toliko da čeka, nije mu ni potrebna pomoć.

  Oceni komentar:
  1
  3
 • Mario Mosunjac

  pre 461 dan i 16 sati

  Doktor sam patolog i zivim u USA vec 29 godina u Atlanti. Uzivao sam slusajuci Dr Trifunovica na Agape programu i zainteresiran sam za terapiju ako je moguce preko Zoom. Medicinski fakultet sam zavrsio u Zagrebu 60 godina sam star, roden u Nasicama u Slavoniji a 1992 otisao u SAD

  Oceni komentar:
  0
  4
 • Zoran Jankovic

  pre 17 dana i 10 sati

  Kako mogu doci do kontskta dr i termina

  Oceni komentar:
  0
  0
 • Slavica

  pre 15 dana i 21 sat

  Nema tu šta da se veruje ili ne veruje, Homeopate leče kao i medicina samo na bolji i zdraviji način, ja sam pre 10 godina bila kod Homeopate, bila sam toliko bolesna da sam, u toku dana pila sam 17 tableta, ispod kože sam imala kvrge na nogama, nije im se znalo ni poreklo, posle lečenja sa homeopaskim lekovima i gladovanja od 40 dana, više mi nije bio potreban ni jedan lek, kvrge na nogama su nestale, ja sam bila zdrava osoba,

  Verujte Homeopatija deluje na sve bolesti.

  Oceni komentar:
  0
  1
 • Istina koje se svi boje...

  pre 15 dana i 20 sati

  Sad ću vam reći nešto neverovatno, posle čega sledi uobičajeno nipodaštavanje i zezanje.
  Imao sam problem sa žuči, ozbiljan, po 7 sati bolova. Izlečen sam noću, da i ne znam.
  Kao nožem presečeno, rukom odnešeno, nestalo. Nikad više. Lično mislim da me je izlečila viša vrsta, ona koja nas je i stvorila genetski, pre 230-242.000 godina. Oni sve rade putem svetlosti, neke vrste zračenja. Čak i ansteziju. Bio sam u kontaktu sa njima pre tačno 40 godina, novembra 1982-ge. Rekli su mi za ratove sada.

  Oceni komentar:
  1
  2
 • Karolina Vasić

  pre 5 dana i 19 sati

  Poštovani, da li lečite i decu,16, godina?

  Oceni komentar:
  0
  0