OSTEOPOROZA: Sve žene nakon ulaska u menopauzu treba da budu testirane DEXA pregledom

OSTEOPOROZA: Sve žene nakon ulaska u menopauzu treba da budu testirane DEXA pregledom

Osteoporoza je bolest koštanog sistema koja se definiše niskom koštanom masom i mikroarhitektonskim narušavanjem strukture koštanog tkiva, što za posledicu ima povećanje koštane fragilnosti i sklonost ka nastanku preloma.

Osteoporoza se dijagnostikuje osteodenzitometrijskim, DEXA pregledom (DEXA – dual energy X-ray absorptiometry). Ovo oboljenje se javlja kod 30-50% osoba ženskog pola starijih od 50 godina. Često se o osteoporozi govori kao o "bolest žena" međutim, 20% muškaraca starijih od 50 godina su takođe u riziku za nastanak preloma usled osteoporoze. Pod osteoporotskim prelomom se podrazumeva prelom nastao na malu traumu čija energija i intenzitet na zdravoj kosti ne bi doveli do preloma. Najčešće nastaju kao posledica pada u nivou (sa sopstvene visine) i locirani su u predelu ručnog zgloba, skočnog zgloba, nadlaktice i kuka... Prelomi kičmenih pršljenova koji su posledica osteoporoze, pored pada,mogu nastati i nakon podizanja ili nošenja nekog tereta, pa čak i nakon kijanja, veoma često ostanu neidentifikovani i na njih se posumnja tek kada pacijenti primete osetno smanjenje telesne visine.

Faktori rizika za nastanak osteoporoze se dele na one na koje se može uticati i na one koji ne mogu biti promenjeni. Niska telesna masa, pušenje, alkoholizam, loša ishrana, nedostatak vitamina D, poremećaji ishrane, nedovoljno fizičke aktivnosti, česti padovi, su faktori rizika na koje se može uticati i tako smanjitit njihov loš efekat na koštano tkivo. Pored njih, na kvalitet koštanog tkiva utiču i godine, rasna pripadnost, ženski pol, prethodni prelomi, osteoporotski prelomi u porodici, rana menopauza (pre 45 godina), estrogenski deficit, kao i smanjenje visine. Prethodni prelomi, najčešće ručnog zgloba, su veliki faktor rizika jer oni za 86% povećavaju rizik za nastanak sledećeg preloma.

                                    Slika: Normalna i osteoporotična kost (preuzeto sa https://www.osteoporosis.foundation)


Žene starije od 45 godina provedu više dana u bolnici zbog preloma uslovljenih osteoporozom nego zbog diabetesa, infarkta i karcinoma dojke. Prelom kuka, kao najozbiljnija komplikacija osteoporoze, dovodi do smrtnog ishoda kod 20-24% pacijenata tokom prve godine nakon preloma. Od onih koji prežive, 40% ne može da se samostalno kreće a čak trećina je potpuno zavisna od pomoći druge osobe u obavljanju aktivnosti dnevnog života.

Klnički centar Vojvodine već nekoliko decenija unazad ima poznatu školu osteoporoze. Vodeći kadrovi Klinike za endokrinologiju, Klinike za medicinsku rehabilitaciju i Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, timskim radom zbrinjavaju i konzervativno i operativno leče pacijente sa osteoporozom i osteoporotskim prelomima. Zahvaljujući i činjenici da KCV poseduje najsavremeniji aparat za DEXA pregled, svaki dan se obavi više od 20 pregleda za pacijente sa teritorije cele Vojvodine. Tim KCV je u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Vojvodine, obezbedio podatke na osnovu kojih se Srbija našla na mapi svetske organizacije za borbu protiv osteoporoze, IOF-a, kao i FRAX-a, alata Svetske zdravstvene organizacije za procenu rizika za nastanak preloma. Docentkinja Radmila Matijević sa Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju je prošle godine dobila nagradu IOF-a i kao priznati ekspert KC Vojvodine održala predavanje po pozivu na svetskom i evropskom kongresu ove godine.

Naše stanovništvo je među najstarijim u Evropi, po popisu iz 2011.godine u Vojvodini ima približno 760 hiljada starijih od 50 godina od čega preko 418.000 su žene. Preporuka je da sve žene nakon ulaska u menopauzu obave DEXA pregled, a naročito nakon preloma ručnog zgloba ili bilo kog drugog preloma koji nastaje na malu traumu.

Test se može pronaći na adresi https://riskcheck.osteoporosis.foundation/sr.

Oceni vest:
0
0

* Sva polja su obavezna (Preostalo 500 karaktera)

Pošalji fotografiju uz komentar (do 2MB)

Ovaj članak još uvek nije komentarisan