Počinje očitavanje vodomera i brojila za maj

Počinje očitavanje vodomera i brojila za maj

Radnici "Toplane" od srede počinju sa očitavanjem stanja na toplotnim brojilima i vodomerima za aktuelni mesec.

Radnici JKP "Novosadska toplana", počev od srede, 18. maja 2016. godine, očitavaće stanja utroška toplotne energije na merilima toplote i na vodomerima za toplu potrošnu vodu za mesec maj tekuće godine.

Zaposleni u ovom gradskom preduzeću mole potrošače, a posebno stanare u individualnim stambenim zgradama, da omoguće ovlašćenim licima pristup mernim instrumentima u kućnoj podstanici.

Oceni vest:
1
0

* Sva polja su obavezna

Pošalji fotografiju uz komentar (do 2MB)
 • Ing Zoran Vukov

  pre 1959 dana i 33 minuta

  Toplana kao prodavac toplotne energije je dužna da u svakom objektu koji snabdeva energijom ugradi kalorimetar koji pokazuje koliko je energije mesečno ili godišnje isporučeno svim korisnicima u zgradi, jer je kalorimetar istureno prodajno mesto toplane. Očitavanja kalorimetra treba da se obavljaja u prisustvu korisnika i da se formira OTPREMNICA gde se unosi očitano stanje na osnovu kojed podatka se izdaje račun za sve korisnike (u objekatu) koji se dostavlja skupštini vlasnika stanova koji su dužni da izvrše podelu na pojedine korisnike u zgradi. Jedan primerak otpremnice očitanog stanja zadržava se u dokumentaciji zgrade. Razlike očitanih stanja, između meseca od Oktobra do Maja naredne godine daje količine isporučene energije merene u kwh (ili Mwh = 1000 kwh). Račun od Toplane se dobija množenjem isporučene količine mesečno x prodajna cena za kwh =5,94 din/kwh sa PDV ili nova neto smanjena za 0,01 din daje %,5,929 din/kwh. Toplana nema pravo da deli privatni račun na pojedine korisnike, jer naplaćuje samo potrošnju sa jednog kalorimetra, isto ni Objedinjena naplata , to je pravo oduzeto vlasnicima stanova , i to se zloupotrebljava godinama kako bi se naplatila usluga koliko im treba novca jer vlasnici nemaju ove očitane podatke i tako se obmanjuju naplaćivanjem 12 meseci grejanje koje se ne obavlja. Naplata grejanja sa paušalnom cenom, i bez OBRAČUNA koliko je kupljeno kwh a koliko je isporučeno tokom grejnog perioda je prevara jer je ta nova cena 92,36 [din/m2 mesečno] x 12 meseci =1.108,32 din/m2 god + 10%PDV = 1.219,152 din/m2 god podeljena sa prodajnom cenom za kwh od 5,929 daje 205,6252 kwh/m2 stana godišnje se korisnik zadužuje. Merenjem kalorimetrom i podelom na ukupnu stanbenu površinu ove 2015/16 grejne sezone isporučeno je UKUPNO 96,0166 kwh/m2 stana, tako stan od 60 m2 će platiti 205,6252 x 60 m2 =12.337,51 kwh godišnje a isporučeno je svega 96,0166 kwh/m2 stana x 60 =5.760,990 kwh god, znači manje 6.576,52 kwh što množenjem sa cenom 5,929 din/kwh =38.992,18 din , koji se bez prikaza obračuna zadržava. To je prevara koja se krije od građana godinama i to je KRIVIČNO DELO koje se krije načinom naplate ove usluge, jer korisnici nemaju podatke i sami ne vrše podelu jer u tom slučaju ova prevara ne bi bila moguća.

  Oceni komentar:
  0
  1
 • Ing Zoran Vukov

  pre 1958 dana i 22 sata

  Dokumenat Otpremnicu sa očitanim stanjem o isporučenim kwh toplotne energije treba da potpiše radnik Toplane i korisnik (ovlašćen) od korisnika. Bez ovog dokumenta Toplana nemože nikog pojedinog korisnika da tuži za neplaćanje ove usluge a to se krije jer se OBRAČUN za uslugu grejanja ne vrši na osnovu sabranih uplata korisnika i isporučenih količina x prodajna cena za kwh = UKUPNA OBAVEZA SVIH KORISNIKA U ZGRADI već na osnovu uplata pojedinog koji nije imao sredstava (jer nema posao ili primanja sa kojim može da plati godišnje 2 grejne sezone). Tako se bez Obračuna na nivou zgrade gde niko nezna da plaća 2 grejne sezone i gde su svi platili REKET, nesretnik koji nema prihode proglašava kao "DUŽNIK" kome se bez suđenja na osnovu validne i verodostojne dokumentacije otima imovima uz pomoć IZVRŠITELJA koje je ova vlast dala prava donoseći zakone kojim se onemogućava korisnicima usluge da se isključe ili da dokažu da je ta naplata nezakonita i da su uplatama ostalih korisnika podmirena i preplaćena obaveza na isporučene količine kwh za ceo objekat.
  Od ugradnje kalorimetra u zgradi u kojoj stanujem 2005 u leto, stan od 67 m2 za period od 12 god je plaćanjem (paušalno bez obračuna u Beogradu kupio 218.686,09 kwh ; isporučeno je (merenjem kalorimetrom i podelom na stanbenu površinu) 77.488,28 kwh a plaćeno a nije obračunato i isporučeno 141.197,81 kwh što po poslednjoj ceni za kwh u Beogradu od 7,57 din/kwh iznosi 1.068,86 din koliko je oštećen. Kako se u Beogradu greje 300.000 korisnika ili preko 21.000.000 m2 svako može da shvati koliko su građani na ovaj način oštećeni u celoj Srbiji jer se ova prevara organizovano koristi od strane vlasti u celoj zemlji.
  Kako sam ovo prevaru konstatovao od kada je ugrađen kalorimetar u zgradu , snimajući stanja kalorimetra digitalnim foto aparatom sa datumom, sve obračune i disketu sam poslao Tužilaštvu za organizovani kriminal još 28.12 2010 god , tužba je zavedena pod brojem 813/10 , ništa nije preduzeto, jer očigledno svi u vlasti imaju korist od ove organizovane pljačke građana.
  Sve dok se građani ne probude i organizuju u zaštiti svojih interesa kao što je tu u Nišu , Subotici neće se ova zloupotreba prekinuti.

  Oceni komentar:
  0
  1
 • Ing Zoran Vukov

  pre 1958 dana i 20 sati

  Izvinjavam se jer nisam preslanja poslednjeg komentara ga pročitao pa je uneto da je šteta 1.068,86din a ispravan iznos je 1.068.867,42 din a u iznos pretpljene štete nije uneta poslednja grejna sezona 2015/16 gde je korisnik kupio sa cenama 1432,28 din/m2 god, i 1432,71 a cene za kwh su 7,14 a druga 7,57 di/kwh tako da je godišnje po m2 stana kupljeno sa prvom cenom 100,3 kwh/m2 stana a sa drugom (od oktobra2015) još94,63 kwh/m2 što ukupno iznosi 194,93 kwh/m2 stana a isporučeno je 96,0166 kwh/m2. Tako da je za poslednjih 13 god. oštećen za plaćenih 218.686,09 +(67 m2 x 194,93) =231.746,4 kwh (plaćenih) ; isporučeno 77.488,28 + (67 x 96,0166) =83.921,39 kwh (isporučeno) ; a manje isporučeno a plaćeno : 147.825,01 kwh x 7,57 din/kwh =1.119.035,32 din . Ako izračunamo koliko to iznosi po m2 grejne stanbene površine podeljeno sa 67m2 =16.702,01 din/m2 stana .
  Ako podelite isporučenu količinu kwh/m2 stana za 13 god dobija se prosečna količina kwh sa kojom treba da se formira cena za paušalnu naplatu (iznos akontacije) ; 83.921,39 kwh : 13 god =6.455,4915 kwh je prosek utroška godišnje za stan od 67 m2 ili padeljeno sa 12 meseci . ako podelimo sa 67 m2 , dobija se količina kwh koja se isporučuje godišnje po m2 stana =96,3506 kwh/m2 stana god, a cena za paušalnu naplatu je tada 96,3506 kwh/m2 god x 5,929 (nova cena za Novi Sad) =571,26 din/m2 god (sa PDV) ili mesečno podeljeno sa 12=47,60 din/m2 mes. Tako akontaciona uplata za stan 60 m2 koja se plaća 12 meseci bi ispravna iznosila 47,60 din/m2 x 60 m2=2.856,31 din.

  Oceni komentar:
  0
  1