Preminuo još jedan migrant pronađen u cisterni u Futogu

Preminuo još jedan migrant pronađen u cisterni u Futogu

Drugi od če­tvo­ri­ce mladića ko­ji su pro­na­đe­ni u uto­rak u kamionu-ci­ster­ni u Fu­to­gu, pre­mi­nuo je u toku noći između srede i četvrtka u Urgentnom centru Кliničkog centra Vojvodine.

Preosta­la dva pa­ci­jen­ta i da­lje su u te­škom sta­nju, na­la­ze se na Odelje­nju in­ten­ziv­ne te­ra­pi­je Urgentnog cen­tra pod stalnim lekarskim nadzorom, javila je PR služba Кli­nič­kog cen­tra Voj­vo­di­ne.

Prema ne­zva­nič­nim po­da­ci­ma do kojih je došao list "Dnevnik", kod četvorice mladića – koji su prekjuče pronađeni u besvesnom stanju sa znakovima toplotnog udara i hipoksije – na­vod­no su pro­na­đe­na do­ku­men­ta, uglav­nom av­ga­ni­stan­ska, i pr­tljag. Ka­mion je, na­vod­no, do Fu­to­ga sti­gao s Ko­so­va i Me­to­hi­je, gde je od­ve­zao glu­ko­zu. Po­sle is­to­va­ra­nja še­će­ra, vo­zač se upu­tio u Sr­bi­ju, a u to­ku pu­ta na­pra­vio je pa­u­zu za od­mor kod Ću­pri­je. Veru­je se da su njih če­tvo­ri­ca is­ko­ri­sti­la taj tre­nu­tak i kri­šom ušla u pra­znu ci­ster­nu i tu se sa­kri­la, a da vo­zač ka­mi­o­na ni­je ni­šta pri­me­tio, piše novosadski dnevni list. 

Oceni vest:
1
1

* Sva polja su obavezna (Preostalo 500 karaktera)

Pošalji fotografiju uz komentar (do 2MB)

Ovaj članak još uvek nije komentarisan