"Sačuvajmo Liman od betona": Novosađani prepoznali značaj udruživanja i snagu solidarnosti

"Sačuvajmo Liman od betona": Novosađani prepoznali značaj udruživanja i snagu solidarnosti

Ponedeljak za nama obeležilo je okupljanje na Limanu pod nazivom "Komšijsko ćoše za dobro i loše" na kojem su stanovnici Novog Sada izrazili nezadovoljstvo zbog novih urbanističkih planova vezanih za ovaj deo grada. U žiži pažnje ovaj put našla se nedavno najavljena gradnja nadzemne garaže u Balzakovoj.

Okupljanje je održano na uglu Balzakove i Narodnog fronta, ispred broja 29, tačno na starom i funkcionalnom parkingu predviđenom za rušenje. Trenutno ovaj parking broji 90 automobilskih mesta okruženih zelenilom, a planira se da na njegovom mestu nikne spratna garaža sa 120 mesta koja uključuje suteren, prizemlje, gornji nivo i krov. Organizator ovog skupa je Inicijativa građana “Sačuvajmo Liman od betona” koju čine stanovnici ovog kvarta i koji su, ovom prilikom, prikupljali primedbe na nacrt plana generalne regulacije Limana. Skup je unapred bio najavljen kao komšijsko okupljanje, a ne kao protest sa političkom pozadinom, kako su navodili pojedini lokalni mediji.O zahtevima inicijative i implikacijama koje bi sa sobom donela gradnja predviđenog objekta na skupu govorii su i neki od najstarijih stanara Balzakove 29.

- Ovaj parking je izgrađen pre 38 godina kad smo se mi ovde useljavali. Kroz cenu stana je tada plaćena izgradnja parkinga, jer je parking mesto ulazilo u kvadraturu stana. Tada je posađeno i ovo drveće koje je isto na ovaj način plaćeno. Novi planovi podrazumevaju izgradnju garaže na nekoliko metara od naših ulaza i prozora, i to upravo na mestu sadašnjeg parkinga ispod kojeg se protežu naše vodovodne i kanalizacione cevi, kablovska i elektroinstalacije. I to sve za samo 30 novih parking mesta, a to što će na krovu parkinga biti vozila, znači da će gasovi ići direktno u prozore naših stanova – izjavio je Ivan Telečki.  


Njegov komšija i jedan od organizatora Inicijative 
Milorad Simonović izjavio je sledeće:

- Mi smo za ovu zgradu vezani, za nju su vezana i naša deca, i ovaj parking je bio dovoljan i bezbedan za sve nas i sve naše goste koji su dolazili da nas posete. Od kako se izgradio Park City ujutru je navala za parking i tako bude celog dana. Ne smeta to nama, ali nam smeta da naprave garažu u kojoj će prodavati garažna mesta za debele novce, a nas ostaviti bez parkinga koji smo davno platili.

Ivan Telečki (levo) i Milorad Simonović, stanari Balzakove 29


- Do 2012. godine je ovo bila javna površina u sastavu zgrade i spadala je pod istu katastarsku parcelu. 
U međuvremenu su promenili namenu dela gde je parking i proglasili ga za slobodno građevinsko zemljište bez kontaktiranja građana. Rok za javnu raspravu je istekao 25. maja, ali smo mi, kao stanovnici ovog kvarta, za ove planove saznali previše kasno, pa je stoga kasnilo i sakupljanje potpisa za peticiju. Interesantno je i to da je Mesna zajednica kojoj mi pripadamo bez ikakve konsultacije sa nama dala saglasnost da se ovde gradi garaža – dodaje Simonović.

Stanari Balzakove su zabrinuti i zbog toga što bi se izgradnjom garaže na ovom mestu onemogućio nesmetan pristup kolima hitne pomoći i vatrogascima. Neki od njih rešenje vide u gradnji parkinga na praznom placu nedaleko od ovog ugla. Okupljeni građani takođe su opovrgli nedavne tvrdnje gradonačelnika da su inicijative sa Limana protiv gradnje novih obdaništa u gradu. Kako kažu, rešenje prosto vide u izgradnji novih vrtića u ostalim delovima grada u kojima je to neophodno kao što su Nova Detelinara, Sajlovo, Klisa i Grbavica na kojoj za sada postoji samo jedan vrtić. Izgradnjom vrtića na ovim lokacijama, olakšalo bi se kretanje roditeljima u drugim delovima grada koji nemaju vrtiće, a samim tim bi se rasteretio Liman i saobraćajna gužva koja se tu stvara. Izgradnja vrtića na predviđenoj lokaciji na Limanu takođe podrazumeva i uništavanje zelenih površina, kao i uklanjanje postojećeg dečjeg igrališta.


"Šteta koja bi nastala gubitkom zelenih površina je nemerljiva"

- Većina predloženih rešenja ne idu u prilog Limanu kao zaokruženoj urbanističkoj zoni. Najkritičniji predlog u ovom planu Generalne regulacije jeste izgradnja javnih garaža na lokacijama gde već postoje parking mesta. Jedna od predloženih garaža, u Balzakovoj ulici, je na svega pet metara od ulaza u zgrade, a slična situacija je i u Šekspirovoj ulici, dok se javna garaža u ulici Veljka Petrovića nalazi između dva objekta "Radosnog detinjstva". Izgradnja na ovim lokacijama bi negativno uticala na kvalitet života stanara. Povećava se koncentracija izduvnih gasova, smanjuju zelene površine koje su fabrike kiseonika, podiže se nivo buke, a krovovi ovih garaža svojom refleksijom utiču i na porast temperature. Takođe, ekonomska isplativost ovakvog predloga je upitna. Na Limanu 2 i 3 postoje dve javne garaže – AMK, čiji je kapacitet parking mesta – 450, i koja nije popunjena kao i Maxton, kapaciteta 335 parking mesta, čija je iskorišćenost 35%. Ovo su podaci preuzeti iz Analize javnih garaža iz 2015.godine, koju je potpisalo Javno preduzeće ''Urbanizam''. U istoj analizi postoje i primeri drugih javnih garaža, upravo na lokacijama na kojima postoji problem sa parkiranjem, a čiji kapaciteti nisu iskorišćeni. Postavlja se pitanje da li su javne garaže zaista dobro rešenje problema parking mesta, a potom i ekonomske isplativosti. Šteta koja bi nastala gubitkom zelenih površina i postojećih parkinga je nemerljiva – piše Inicijativa “Sačuvajmo Liman od betona”


O daljim planovima Inicijative, aktuelnim peticijama i urbanističkim promenama koje zahvataju Liman, a koje sve češće nailaze na burne reakcije javnosti, pričali smo sa aktivistkinjom
Biljanom Simonović.

- Ovakve inicijative imaju za cilj da informišu i okupe građane oko određenog pitanja, i mogu da traju kraći ili duži vremenski period. Ne prebrajamo se i ne delimo članske karte, to nam nije cilj. Aktivnost građana je zasnovana na slobodnoj volji i želji, spram kapaciteta i vremena koje imaju da ponude. Trajnost i uspeh ove inicijative će počivati na našoj volji da sačuvamo Limane kao mesto koje nudi sve sadržaje koji pripadaju jednoj urbanoj zoni, s tim što Liman ima i svoju veliku prednost a to je Dunav, kej, Limanski park i Štrand u kome uživaju svi građani Novog Sada. Razumemo da je Liman atraktivna lokacija za izgradnju, ali i ta aktraktivnost se ogleda upravo u tome što je Liman dobro uređena urbana zona, koju treba očuvati.


Biljana Simonović, aktivistkinja Inicijative “Sačuvajmo Liman od betona”


Koliko ste zadovoljni dosadašnjim učešćem i podrškom građana, posebno Limanaca od početka otvaranja inivcijative?

- Društvene mreže su od velike pomoći da u kratkom roku raširite informaciju, a naša Fejsbuk grupa do sada broji 3.400 članova i  članica, što jeste veliki uspeh. Moram naglasiti da ne koriste svi građani društvene mreže kao vid komunikacije – često se i sva komunikacija završi na društvenim mrežama bez aktivnog učešća i doprinosa u rešenju problema. Međutim, građani su zaista u velikom broju dolazili da podrže ovu inicijativu, podnoseći primedbe na plan regulacije i potpisima za peticiju protiv izgradnje javnih garaža. Svakodnevno se javljaju građani koji šalju na grupu konkretne predloge i rešenja, argumentuju dokumentacijom i nude stručnu podršku (pomenuti dokumenti mogu se pročitati OVDE – prim.red.) Mislim da je najveći uspeh ove inicijative upravo iskazana solidarnost ne samo među stanarima Limana. Veliku podršku smo dobili i od Novosađana iz drugih delova grada.Ključ za rešavanje ovih problema vidite u participaciji građana pri donošenju ovakvih odluka. Mislite li da je Grad uopšte otvoren za ovu opciju?

- Iz tog razloga smo se i organizovali kroz komšijsku inicijativu. Participacija građana je neophodna u odlukama koje se tiču naših urbanih zona u kojima stanuju, jer nisu svi građani uključeni u ovaj proces kroz angažovanje u partijskim organizacijama ili komisijama koje razmatraju ova pitanja. Građanske inicijative jesu legalan i legitiman način organizovanja građana kojim ukazuju na svoje stavove. Dobra stvar je što je neka vrsta komunikacije pokrenuta, zahvaljujući medijima. Da li se naš glas čuo? Mislimo da jeste.


Kakav je bio odziv na "Komšijskom ćošetu"? Možete li da nam otkrijete koliko ste potpisa sakupili do sad, a koliko potpisa je dovoljno da se preduzmu dalji koraci i šta to podrazumeva? 

- Odziv komšija je sjajan, i svi su prepoznali značaj udruživanja i kolika je snaga iskazane solidarnosti. Nadamo se da će i nadležni upravo to prepoznati i uvažiti naše primedbe. Petak, 25. maj, je bio zadnji dan javnog uvida regulacionog plana, i do tog datuma predali smo 1.151 primedbu na izgradnju javne garaže na uglu Balzakove i Narodnog fronta. Zajedno sa ostalim lokacijama, predato je preko 2.000 primedbi. Sledeća značajna aktivnost jeste javna rasprava, i mi se temeljno pripremamo da što bolje argumentujemo naš zahtev. Saradnja između Limanaca postoji, i razmenjujemo saznanja i uvide do kojih stižemo. 

- Liman volim jer sam tu odrasla,  tu su mi i porodica i prijatelji, radim na Limanu. I lipe, koje nigde ne mirišu kao na Limanu u ovo doba godine. Mislim da mi ne treba bolji motiv – zaključuje naša sagovornica.


Javno preduzeće “Urbanizam” je 22. maja poslalo zvaničan komentar objavljen na sajtu NSU  Uživo sa novosadskih ulica, koji kaže da "nijedna zelena površina, dečje igralište ili sportski teren neće biti uklonjeni zarad izgradnje javnih garaža". Budući da bi to podrazumevalo konstruisanje garaža oko drveća i/ili bi pomeranje drveća na drugo mesto sa celim korenom, pitali smo stručnjake da li je ovakav plan moguće izvesti. Odgovor nam je dao Aleksandar Bede iz Društva arhitekata Novog Sada (dANS):

- Tačno je da ovim putem neće biti uklonjene zelene površine, ali će biti uklonjen znatan zeleni fond koji postoji na Limanu. Naime, radi se o tome da je većina tih parkinga obrasla u odavno zrelom drveću, a koje ovaj predlog plana ne uzima u obzir jer se formalno radi o parkinzima. Logičan sledeći korak bi bio pretvaranje tih prostora u male parkove, a ne da se radi suprotno i da se seku višedecenijski platani na tim parkinzima. Svaka priča o izmeštanju, pomeranju drveća, zelenim zidovima i krovovima obesmišljava finansijski celu ideju jer to nisu jeftini zahvati, što bi se konačno moglo odraziti i na cene parkiranja u tim garažama, kako bi se isplatilo investiranje u njihovu izgradnju.  - Rešenje je da se od celog plana potpuno odustane, jer garaže nisu jedine sporne tačke u njemu. U tekstu plana predviđa se i izgradnja ugostiteljskog objekta u Limanskom parku, kao i izgradnja dodatnih kolovoznih priključaka na Bulevar oslobođenja pred Mostom slobode, i to na uštrb Limanskog parka sa jedne strane, i drvoreda platana da druge. Podsetimo da je upravo na toj deonici Bulevara oslobođenja, ispred prostorija MUP-a, drvored platana najrazvijeniji. U gradu u kom u poslednjih par decenija zeleni fond nije pratio građevinsku ekspanziju, prioritet bi morao da bude na očuvanju svakog drveta, pre svega zdravlja stanovnika, a potom i zbog svih ostalih benefita života među krošnjama – zaključuje arhitekta
Bede.


Primedbe na generalnu regulaciju plana će nastaviti da se prikupljaju. Inicijativu “Sačuvajmo Liman od betona možete kontaktirati putem njihove
Fejsbuk grupe ili putem mejla . Prihvataju se potpisi svih zainteresovanih građana kojima je u ličnoj karti naglašeno prebivalište u Novom Sadu.

Oceni vest:
23
0

* Sva polja su obavezna (Preostalo 500 karaktera)

Pošalji fotografiju uz komentar (do 2MB)
 • marijana

  pre 2181 dan i 2 minuta

  odličan i objektivan tekst, hvala.

  Oceni komentar:
  0
  17
 • Joe

  pre 2180 dana i 21 sat

  E, ovo je pravi novosadski portal!

  Oceni komentar:
  1
  6