VELIKI PLANOVI ZA TELEP: Izgradnja doma za stare, vrtića, škole, sportskog kompleksa...

VELIKI PLANOVI ZA TELEP: Izgradnja doma za stare, vrtića, škole, sportskog kompleksa...

Zapadni deo novosadskog naselja Telepa prostire se između Futoškog puta, Bulevara Evrope (sa produžetkom ka jugu), odbrambenog nasipa uz Dunav i područja naselja Adice. Površine je 348,85 ha. Planom generalne regulacije, koji se nalazi na javnom uvidu, na području Telepa planira se optimalan kapacitet za oko 35.000 stanovnika, za koji se obezbeđuju površine za saobraćajnice i javne službe, a predstavlja realnu procenu budućeg razvoja dela grada između dostignutog kapaciteta (oko 20.000 stanovnika) i planiranog maksimalnog kapaciteta (41.700 stanovnika).

Planira se optimalna neto stambena površina od oko 1.094.300 m2 (maksimalni kapacitet iznosi oko 1.310.000 m2), optimalna neto površina namenjena poslovanju od oko 410.000 m2 (maksimalni kapacitet iznosi oko 668.000 m2) i korisna površina javnih objekata od oko 125.000 m2, piše portal ekapija.com.

Takođe, u planu je da određeni objekti (stambeni, stambeno-poslovni, poslovnostambeni, poslovni objekti – banke, različite kompanije, osiguravajuće kuće i sl.) preuzmu ulogu prostornih repera, odnosno da imaju spratnost i do P+G+8.

Višeporodično stanovanje

U skladu sa namenama utvrđenim planom višeg reda, južni deo Telepa se planira za opštestambene zone, koje predstavljaju postepenu promenu namene iz porodičnog u višeporodično stanovanje srednjih gustina.

Duž planiranih bulevara na pravcima bivših pruga, u toku je izgradnja višeporodičnih objekata duž Bulevara patrijarha Pavla i Bulevara Evrope. Osim postojećih u Pitagorinoj ulici, sve više se grade i planirani višeporodični objekti tipa vile, dok je prisutna bespravna izgradnja višeporodičnih u prekinutom nizu, i to na parcelama koje su planirane za porodično stanovanje, te se brojni objekti nalaze u procesu ozakonjenja.

Poslovni sadržaji

Poslovni sadržaji spratnosti do P+2 se planiraju na ulaznom pravcu, južno uz postojeću gradsku magistralu – Novosadski put. U okviru ove namene posebno se izdvajaju zanatstvo i komercijalno-uslužne delatnosti u okviru kojih je moguće i učešće porodičnog stanovanja, spratnosti do P+1+Pk. Duž Futoškog puta nasleđena je privredna zona, koja se postepeno zamenjuje poslovanjem tercijarnog sektora na tradicionalnom ulaznom pravcu u grad.

Javne ustanove

U planu je dom za stare i penzionere, vrtić kapaciteta 200 dece, kompletiranje sportskog centra Telep i novi sportski centar Adice. Postoje uslovi za atletski stadion sa tartan-stazom, tribinama i halom za atletiku.

U bloku broj 505, u Ulici Petefi Šandora, planira se izgradnja doma za stare na kompleksu površine oko 4.800 m2.

Planira se proširenje postojećeg kompleksa Gimnazije "Laza Кostić" - učioničkog prostora orijentaciono do kapaciteta 24 učionice sa po 30 učenika za rad u jednoj smeni, te izgradnja trpezarije. Planira se izgradnja univerzalne fiskulturne sale i tople veze između postojećih paviljona, odnosno zajedničkog hola, koji se ističe kao bitan i za odvijanje kulturnih programa koji obeležavaju komplementarni, vannastavni program ove škole.

Predškolske ustanove se planiraju na sledećim lokacijama: u bloku između Futoškog puta i Ulice Pavleka Miškine, u bloku između ulica Subotičke i Vardarske, u bloku između ulica Ilariona Ruvarca, Panonske i Ticanove, u bloku između ulica Bolmanske i Prešernove i u bloku između ulica Kapetana Berića i Gorana Kovačića, na uglu ulica Polgar Andraša i Geri Karolja, u bloku između ulica Heroja Pinkija, Jerneja Kopitara i Laze Lazarevića i u bloku između ulica Kapetana Berića, novoplanirane i Šumske ulice.

Planira se jedna nova osnovna škola i to u bloku između ulica Mornarske i Bolmanske.

Na području Telepa potrebna je izgradnja dva doma kulture na površini od po približno 1.000 m2. Domovi kulture se planiraju minimalno sa bibliotekom, čitaonicom, galerijom, izložbenim prostorom, salom za skupove i pratećim administrativnim prostorom sedišta sportskih i kulturno-umetničkih društava.

U bloku broj 506, u Ulici Feješ Klare, planira se otvorena pijaca, sa objektima spratnosti do P, i obaveznom zelenom pijacom u prizemlju.

Putna infratruktura

Planirani sadržaji poprečnih profila bulevara pretežno su realizovani, dok nije započeta realizacija planiranog nastavka Bulevara Evrope ka jugu, uz potpunu rekonstrukciju Ulice Sime Matavulja, kao i saobraćajnice uz nasip. Nije započeto širenje regulacije ulica Vršačke i Ilariona Ruvarca, a širenje regulacije nije završeno duž ulica Feješ Klare i Prvomajske.

Neophodna je izgradnja planirane veze unutar bloka broj 499, pošto će Ulica Ćirila i Metodija izgubiti vezu sa postojećim kružnim tokom nakon produžetka Bulevara Evrope ka jugu.

Zelenilo

Imajući u vidu i nedostatak ozelenjenih površina, Planom se povećava površina namenjena istim kroz planiranje parkova, ozelenjenih skverova, zaštitnog zelenila uz sekundarni nasip i zajedničkih blokovskih površina. Planiraju dve nove parkovske površine, uz Somborsku ulicu i Ulicu Ćirila i Metodija.

Utvrđuju se pravila uređenja prostora koji čine postojeće parcele nasipa II odbrambene linije Šumska ulica, odnosno rekonstruiše se sekundarni nasip da bi se doveo u funkciju odbrane od poplava. Projektom pejzažnog uređenja, javni prostor oko nasipa će se atraktivno urediti primenom principa "dizajn za sve".

Zelenilo duž Šumske ulice, kao i vodnim uslovima koji iziskuju da sekundarni nasip obezbedi odbranu Telepa od poplava, planira se uređenje javnih površina koje čine zeleni ifrastrukturni koridor između Telepa i Adica. Formiranje tog koridora preovlađujuće širine 40 m podrazumeva formiranje parcele sekundarnog nasipa koja će se pružati u kontinuitetu (2,30 km) od raskrsnice sa ulicama Petefi Šandora i Cetinjskom na severu, do Podunavske ulice na jugu, tj. do nasipa I odbrambene linije reke Dunav.

U zoni oko nasipa površine se namenjuju za zaštitno zelenilo, sa mogućnošću uređenja u vidu "urbanih džepova" namenjenih za okupljanje građana, odmor, rekreaciju, te kulturne i zabavne aktivnosti na otvorenom.

Planiraju se tri ozelenjena skvera (trga).

Sport i rekreacija

Rekreativna pešačka i biciklistička staza planiraju se pretežno po kruni nasipa. Planira se izgradnja obostranih biciklističkih staza duž glavnih saobraćajnih pravaca koji nisu realizovani u punom profilu - duž ulica Vršačke, Feješ Кlare, Ilariona Ruvarca i Prvomajske, kao i jednostrane staze duž Ulice heroja Pinkija.

Takođe, planira se povezivanje ovih staza sa postojećim i planiranim površinama za sport i rekreaciju, parkove i zaštitno zelenilo, kao i povezivanje sa okruženjem - susednim rekreativnim biciklističkim stazama planiranim po kruni primarnog nasipa (Šodroš) i sekundarnog odbrambenog nasipa (Šumska ulica).

Sportsko-rekreativni kompleks planiran je u uz južnu granicu Gimnazije Laza Kostić.

Privremeno su uređene četiri manje lokacije za rekreaciju na površinama planiranim za sportski centar u unutrašnjosti bloka omeđenog ulicama Petefi Šandora, Atile Jožefa, Ćirila i Metodija i Feješ Klare.

Na zajedničkim blokovskim površinama planira se prostor za igru dece, prilagođen različitoj starosnoj dobi.

Parkiranje i garaže

Na parcelama uz Somborsku ulicu (južno od planiranog kompleksa vatrogasnog doma) omogućena je izgradnja individualnih garaža u dvorišnim delovima parcela.

U okruženju opštegradskog centra duž Bulevara Evrope i višeporodičnog stanovanja duž Bulevara patrijarha Pavla, planiraju se dve javne parking-garaže sa zatvorenim spoljnim zidovima:

- u delu bloka broj 413, na uglu ulica Milutina Bojića i Vardarske, na površini od oko 1.530 m2, planira se garaža spratnosti Po+P+5, sa obaveznim zelenim krovom;

- u unutrašnjosti bloka broj 499, sa pristupom iz planirane slepe ulice kojoj se pristupa iz Dalmatinske ulice, na površini od oko 2.300 m2, planira se formiranje građevinske parcele za izgradnju garaže spratnosti Po+P+2, sa ravnim krovom na kojem je moguće parkiranje vozila.

U zoni višeporodičnog stanovanja uz Bulevar patrijarha Pavla, parkiranje je realizovano i delimično rešeno izgradnjom uličnih i blokovskih parkinga, a planira se izgradnja podzemnih garaža na građevinskim parcelama za novu izgradnju.

Na prostoru uz Bulevar patrijarha Pavla planirana je izgradnja nove benzinske stanice (sada perionica automobila)

Nacrt Plana generalne regulacije prostora u zapadnom delu grada na području Telepa u Novom Sadu na javnom uvidu je do 4. februara na sajtu Grada, kao i u prizemlju poslovne zgrade Javnog preduzeća Urbanizam i u prostorijama mesnih zajednica Ostvro, Ivo Andrić, Južni Telep, Bratstvo Telep, Nikola Tespa Telep, Adice.

Izvor: ekapija.com

Oceni vest:
6
3

* Sva polja su obavezna (Preostalo 500 karaktera)

Pošalji fotografiju uz komentar (do 2MB)
 • Ne volem velike planove

  pre 501 dan i 19 sati

  Veliki planovi javnih radova - veliko osnivanje rođačkih firmi - veliki aneksi ugovora - velike krađe javnih sredstava.
  Uz to idu naravno i veliki, nerealni porezi i velika zahvatanja lokala da bi se kasa punila.
  Kolika je tu korist za stanovništvo, ostaje da vidimo.
  Biće da neko pojavljivanje na televiziji, repeticija toga n puta nije dovoljno za poverenje u ono što je izrečeno.
  I dalje ostaje da je autoput MIloš Veliki građen za 10.5 miliona evra,dok Nemačka iste takve gradi za 1.28 mil. evra.

  Oceni komentar:
  3
  12
 • nema deda mraza

  pre 500 dana i 14 sati

  fasizam prema mestanima.
  proci bulevarom je kao da si u rs.

  Oceni komentar:
  0
  6