Na MAS-u će se graditi četiri nova dolazna perona sa nadstrešnicama

Na MAS-u će se graditi četiri nova dolazna perona sa nadstrešnicama