Medicinska sestra iz Novog Sada na ulici spasila dva života

Medicinska sestra iz Novog Sada na ulici spasila dva života

MEDICINSKI FAKULTET: Petnaest godina Katedre za zdravstvenu negu

MEDICINSKI FAKULTET: Petnaest godina Katedre za zdravstvenu negu

Nagrada za unapređenje profesije timu medicinskih sestara sa Instituta za onkologiju

Nagrada za unapređenje profesije timu medicinskih sestara sa…

EGZODUS: Skoro 2.000 zdravstvenih radnika godišnje ode iz zemlje

EGZODUS: Skoro 2.000 zdravstvenih radnika godišnje ode iz zemlje

NOVOSAĐANI: Ljudi zavise od pomoći drugih

NOVOSAĐANI: Ljudi zavise od pomoći drugih

Ovako se medicinske sestre bore protiv epidemije gripa i prehlada

Ovako se medicinske sestre bore protiv epidemije gripa i prehlada

Novosađani: Medicinska sestra koja leči osmehom

Novosađani: Medicinska sestra koja leči osmehom